Fasanvej 20, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99454768 
 
  Bestyrelsen
 
  Forældrebestyrelsen i Børnehaven Fasanen.

Forældrebestyrelsen bliver valgt i september måned – de vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen består af 4 forældrevalgte og to medarbejderrepræsentanter. Desuden deltager 1. suppleanten i alle møder. Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen. 

Bestyrelsen holder min. 4 møder årligt – på møderne diskuteres der principper for den pædagogiske praksis, eventuelle høringssvar til politikerne, budget, nyansættelser af fast personale m.m.

Bestyrelsen er behjælpelige ift afholdelse af arrangementer  i Børnehaven Fasanen. 

Som forældre er i velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne enten pr. mail eller personligt.

Formand:

Kristina Rømer

Hedeparken 1

9700 Brønderslev

Kris-roemer@hotmail.com

Medlem:

Heidi V Nielsen

Valdemarsgade 10.1.2.

9700 Brønderslev

heidivilstrupnielsen@gmail.com

Medlem

Klaus Rothmann Nielsen

Amdrupvej 14

9700 Brønderslev

sualk_88@hotmail.com

Medlem:

Mirjam Oehlenschlæger

Søndergade 66

9700 Brønderslev

Mirjambo93@gmail.com

1. suppleant

Sofie Markussen

Gøgensvænge 36

9700 Brønderslev

sofiemarkussen@gmail.com

 

Medarbejderrepræsentant:

Gitte Hildebrand

gitte.hildebrand@99454545.dk
 


 

Medarbejderrepræsentant:

 

Helle Krogh Hyldgaard

helle.krogh.hyldgaard@99454545.dk

Sekretær:

Leder Gitte Høyrup Christensen

Email. gitte.h.christensen@99454545.dk

 

Sidst opdateret 2. november 2018